Milica Stojiljkovic, O zahvalnosti

O ZAHVALNOSTI…ONOJ PRAVOJ

Juče sam, prvi put potpuno precizno, shvatila šta zaista znači zahvalnost. Prvi deo dana sam provela sa jednom divnom ženom, dragom prijateljicom, a drugi...