Edukativni programi

Edukativni programi

Centar za lični razvoj „Lepo mi je“ je mesto posvećeno ličnom razvoju odraslih i dece. Njegovi programi zasnovani su na dugogodišnjem iskustvu, učenjima i praksi čija je osnova, sa jedne strane, u savremenoj nauci, a sa druge u viševekovnoj tradiciji istočnjačkih veština.

Svaki od programa kreiran je tako da pojedincu omogući da se razvija u skladu sa svojim mogućnostima i potrebama. Umesto nerealnih očekivanja i brzih rešenja, podstičemo posvećenost i strpljenje na putu ličnog razvoja. Umesto težnje savršenstvu, radujemo se istraživanju sebe i ljubavi na svakom koraku tog puta.

Ne objašnjavamo šta bi trebalo da radite, već kako da što bolje upoznate sebe, tako da sami znate šta su dalji koraci u vašem životu.

U isto vreme, u okviru odabranih programa, možete steći veoma korisne veštine uspešnog poslovanja i dobre komunikacije, kao što su – kako razumeti druge, kako bolje komunicirati na poslu, kako se pripremiti za razgovor za posao i slično.

Programi su veoma korisni za:

  • Žene i muškarce svih starosnih doba (koji žele da otkriju svoj istinski identitet)
  • Zauzete mame (izložene žongliranju između brojnih obaveza)
  • Poslovne ljude (izložene izazovima poslovanja – stresu, samopouzdanju, napretku i slično)
  • Decu i mlade (izložene izazovima odrastanja, odnosa sa vršnjacima i roditeljima i slično).

Zajednički rezultat svih programa Centra je: LEPO MI JE kao osećaj i iskustvo koji dolaze iznutra. Svi programi su deo projekta #Negujradostživota