UROŠ PETROVIĆ: RAZBUKTAJ IDEJE I MAŠTU

Predavanja u okviru projekta LEPO MI JE, JER TAKO ŽELIM su nezaboravni događaji, zato što iz priča
uspešnih ljudi uvek možemo dobiti dobre ideje i odgovore.

Dosadašnji predavači