OLAKŠAJTE DECI UČENJE

Većina roditelja voli da im dete ima odličan uspeh u školi. Ali, sve petice često ne znače i stvarno znanje. Niti dete može podjednako voleti sve predmete i biti uspešno u svemu.

Ključna stvar je da dete razume – da ne uči zato što bi trebalo (prema društvenim pravilima) da bude odličan đak ili trenira jer bi trebalo da bude uspešan sportista, već da stiče nova znanja radi sebe, radi isticanja svojih talenata i stvaranja mogućnosti za lični napredak u životu, još od malih nogu.

Jedini način da u tome uspe je da – uči svesno. Odnosno, da unapred razmisli zašto nešto uči, šta će sa tim znanjem, kako mu ono može pomoći da napreduje. Da zamisli sebe kako već ima to znanje i kako ga koristi.
Na ovaj način se neguje radoznalost i dečja mašta, a izbegava nepotrebno rasplinjavanje na mnogo oblasti od kojih se na kraju dete ni jednoj ne posveti na kvalitetan način.

Evo 3 načina kojima svom detetu možete pomoći da uči svesno:

1. USMERAVANJE PAŽNJE NA UČENJE

Vreme za učenje bi trebalo da bude rezervisano samo za to. Nema usputnog igranja, gledanja televizije, šetnje okolo. Ne morate biti strogi da biste dete naterali da sedi za radnim stolom i uči. Jednostavno, napravite radnu atmosferu i mali ritual oko svega – možete se igrati recimo „pripreme sportskog terena za utakmicu“:

„Raščišćavanje terena“ (jer igrači ne mogu igrati na prljavom terenu) – neka raspremi svoj radni sto ili mesto za učenje (par minuta, ne duže, kako mu ova radnja ne bi odvlačila pažnju od učenja);

„Ko su nam igrači“ (utakmica ne može da počne bez svih igrača) – važno je da dete razmisli šta mu je potrebno za učenje i unapred izdvoji neophodne knjige i sveske, pogleda koliko lekcija ima da nauči i isplanira kojim će redom, recimo, učiti;

„Pauza za pomoćne igrače“ (jer će oni dobiti priliku da igraju neki drugi put) – jednostavan trik da TV, tablet, telefon, sačekaju svoje vreme, nakon učenja.

Ova faza pripreme za učenje ne bi trebalo da traje duže od 5 minuta, ali je veoma važna, jer detetu usmerava pažnju na ono što treba da uradi. Ako napravite da bude kroz igru, sve će biti mnogo zanimljivije i neće detetu stvarati otpor. Isto možete primeniti i sa starijom decom i tinejdžerima, samo je važno prilagoditi priču njihovom uzrastu.

2. STAVLJANJE UČENJA U ODGOVARAJUĆI KONTEKST

Pre nego što dete počne da uči bilo šta, posavetujte ga da razmisli kako će ubuduće to znanje moći da iskoristi. Ako se radi o predmetimu u školi koje voli, može izdvojiti nekoliko minuta da zamisli kako će nadalje koristiti dato znanje, u čemu će mu ono pomoći, zašto je važno da zna određene lekcije. Neka zatvori oči, ako mu je lakše, i pokuša da zamisli sebe da već ima to znanje i kako ga tada koristi. Deca su maštovita, ovo im ide mnogo lakše nego što mislite.

Ako se, pak radi, o manje omiljenim predmetima, smeštanje u dati kontekst se može odnositi i da dobijanje ocene, zarad boljeg uspeha koji mu kasnije može pomoći da ostvari svoje druge ciljeve. Sve se može posmatrati sa pozitivne strane, razmislite i sami o tom uglu i biće vam lakše i da dete naučite da radi isto.

Stavljanje novog znanja u dati kontekst detetu, a i odraslima, omogućava da osvesti zašto uopšte nešto uči, da mu bude jasno zašto i kako će to moći da primeni kasnije. Tako nestaje bezvoljnost da se nauči bilo šta. Dajem primere vezane za učenje u školi, ali se isti princip može primeniti za bilo koju vrstu novih znanja – skijanje, klizanje, plivanje, sticanje navika o zdravoj ishrani, higijeni i mnogo čemu još.

3. REDOVNO UČENJE

Kada dete usmeri pažnju na učenje, posvećujući dato vreme sticanju novog znanja i kada uči svesno, neće biti problem ni da uči redovno, jer će razumevajući zašto uči, naprosto voleti učenje. No, korisno je da kod deteta negujete – radne navike, odnosno podstičete ga da uči redovno.

To ne znači da vičete, pretite mu kaznama ako to ne uradi. Pokušajte i sami da se umirite, da oslušnete kako se dete ponaša, da li je razumelo kontekst u koje želi da smesti svoja znanja i motivišite ga da to radi.
Ako mu je potrebna pomoć u proveri naučenog, opet se igrajte. Ne mora to biti prosto ispitivanje gradiva iz knjige, možete praviti mini-kvizove, igrice. Oduševićete se koliko će samo dete imati ideja u vezi sa tim.